BJC Logistics Thai Version
Site Map Links
 

 

News & Events

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมออกบูธในงานพิธีปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 2551 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บริษัทในงานพิธีปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 2551 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้กว่า 250 ท่าน

นอกจากนี้ยังมีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ แก่ผู้เข้าชมงาน ซึ่งทางบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมให้กิจกรรมดังกล่าวด้วย

นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน
นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน

บรรยากาศห้องประชุม
บรรยากาศห้องประชุม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ

ในงานครั้งนี้ คุณวิเชียร จงอภิรมย์สกุล, คุณชไมพร ตันติวงศ์ และคุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง <br>ผู้บริหารจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้แวะมาเยี่ยมชมที่บูธของบริษัทฯ ด้วย
ในงานครั้งนี้ คุณวิเชียร จงอภิรมย์สกุล, คุณชไมพร ตันติวงศ์ และคุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง
ผู้บริหารจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้แวะมาเยี่ยมชมที่บูธของบริษัทฯ ด้วย

 
All News & Events...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.