BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์


การบริการให้คำปรึกษาระบบงานด้านโลจิสติกส์

จากธุรกิจในเครือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าภายใต้ธุรกิจในเครือบริษัท และลูกค้าที่หลากหลายมานับ 10 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าใหม่ รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่นการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์ต่างๆนี้ทำให้ได้เรารับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง

จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจรที่จุดเดียว โดยเน้นการให้คำปรึกษา ช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงประหยัดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้มากขึ้น เพียงแค่ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรือปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าโดยมุ่งให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จตามไปด้วย โดยจะให้คำแนะนำครอบคลุมถึงเรื่อง

- การนำเข้าและส่องออกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
- การวางแผนภาษี แนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และเงื่อนไขการซื้อขาย
- การจัดระเบียบข้อมูล และเอกสารให้กับลูกค้า
- การดำเนินงานบริหารสินค้าคงคลัง การเลือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสามารถจัดพนักงานเข้า ไปบริการบริหารงานโลจิสติกส์ ณ คลังสินค้าของลูกค้า

ความรู้และประสบการณ์ของทีมผู้ให้คำปรึกษา
บริษัทของเราประกอบไปด้วยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ และซัพลายเชน ควบคู่ไปกับผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรประจำบริษัท 4 ท่าน ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเราเข้าใจเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี เราจึงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาซัพพลายเชน และระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจของท่าน เพื่อให้ธุรกิจของท่านบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางการให้คำปรึกษา
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือสามารถฝากรายละเอียดไว้ที่อีเมล์ ทางพนักงานของเราจะตอบคำถามที่ท่านได้ฝากไว้ภายใน 2-3 วันทำการ หรือแนะนำติชม
ได้ที่ http://www.facebook.com/BJCLogistics http://www.facebook.com/BJCLogistics
และ http://twitter.com/bjclogisticshttp://twitter.com/bjclogistics

ประเภทการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกาษาการขนส่งสินค้าทางทะเล - ให้คำปรึกาษาการขนส่งสินค้าทางทะเล
- ขนส่งทางเรือด้วยระบบคอนเทนเนอร์แบบเต็มตู้ และแบบไม่เต็มตู้ ทั้งนำเข้า และ ส่งออก
- ขนส่งสินค้าทุกประเภท รวมถึงสินค้าแช่แข็ง สินค้าเคมี สินค้าอันตราย และอื่นๆ
ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้าทางอากาศ - ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- ขนส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ (Air Courier)
- ขนส่งสินค้าทั่วไป (General Cargo)
ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้าโดยทางรถบรรทุกทั้งในประเทศและผ่านแดน - ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้าโดยทางรถบรรทุกทั้งในประเทศและผ่านแดน อาทิ ไทย - ลาว , ไทย – มาเลเซีย
ให้คำปรึกษาการจัดการคลังสินค้า - ให้คำปรึกษาการจัดการคลังสินค้า
- กระบวนการของ Supply Chain
- กระบวนการวัดผล KPI, JIT

CALL CENTER : 02-367-1233 พวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน กรุณาติดต่อ

CALL CENTER : 02-367-1233
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.