BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์

 

การบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง

บริษัทฯให้บริการคลังสินค้าในลักษณะที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มขึดการแข่งขันจากต้นทุนซัพพลายเชนที่สามารถควบคุมได้ ความชัดเจนของข้อมูลและความไวในการตอบสนอง บริษัทสามารถลดเวลาในการตักเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดการสินค้าในคลังลง 30% ถึง 50% กระบวนการการจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯสามารถควบคุมความแม่นยำของสินค้าคงคลังของลูกค้าได้ในระดับ 99.99% ซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงและสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามใบสั่งได้ครบถ้วนมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการจัดส่งก็ลดลงจากสัปดาห์เป็นชั่วโมง เป็นต้น ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดและข้อจำกัดด้านการผลิตที่ไม่เหมือนกัน บริษัทฯสามารถให้บริการจัดกลยุทธ์คลังสินค้าในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประสิทธิภาพทางซัพพลายเชนทั้งหมดของลูกค้า

บริษัทฯมีศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง ศูนย์แรกตั้งอยู่กลางใจเมืองในซอยกล้วยน้ำไท ศูนย์ที่สองอยู่ที่ราษฎ์บูรณะ และศูนย์หลักที่ถนนกิ่งแก้ว ซอย 21 ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ หรือประมาณ 12 กิโลเมตรไปทางตะวันออกของกรุงเทพฯ บนถนนสายบางนา-ตราด ด้วยขนาดพื้นที่จัดเก็บรวมกันทั้งหมดมากกว่า 60,000 ตร.ม. ศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ร่วมกันได้ มีระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบ รวมไปถึงกล้องวงจรปิดและระบบเตือนภัย ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีความทันสมัยเต็มรูปแบบชื่อ ISIS และการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอิเลคโทรนิคส์ หรือ EDI กับลูกค้า ทำให้การจัดการใบคำสั่งซื้อต่างๆของลูกค้า และข้อมูลสำหรับผู้บริหารสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างตรงเวลา

การส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้า (Cross-docking)
การจัดการสินค้าแบบ Cross-dock หรือการส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้าโดยไม่เก็บสต๊อกในคลังทำให้สินค้าของลูกค้าเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวจะสามารถทำได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยความแม่นยำในการกำหนดเวลาเข้าออกของทั้งตัวรถบรรทุกและตัวสินค้าให้เกิดขึ้นพร้อมกัน บริษัทฯมีประสพการณ์ในการสร้างระบบการจัดการรูปแบบนี้มาในสถานการณ์ที่มีความยากในระดับสูง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

ทันทีที่รับสินค้าเข้ามาในคลังสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้าที่บริษัทฯมีอยู่จะทำการเลือกตำแหน่งที่เก็บในคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้านั้นด้วยความระมัดระวังและภายในเวลาอันเหมาะสม เช่น ระบบจะพิจารณาถึงความถื่ของการเคลื่อนไหวเข้าออกของสินค้านั้นเป็นเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งที่เก็บ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอย่างถูกต้อง จะช่วยลดเวลาและแรงงานในการเดินทางไปตักสินค้าสินค้านั้นจากที่เก็บได้อย่างมาก การใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคุมสินค้าอยู่ที่ระดับสูงถึง 99.99% นอกจากนี้ ระบบยังสามารถออกแบบให้รองรับการคุมสต๊อกระดับที่ระเอียดมากขึ้นในรูปแบบของ lot number เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเมื่อมีการเรียกคืนสินค้านั้น ซึ่งบริษัทฯมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความต้องการดังกล่าวด้วย

ประเภทสินค้าที่เราได้รับการว่าจ้างดูแลบริหารจัดการจากลูกค้า
สินค้าด้านเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ต่างๆ และสารปรุงแต่งอาหาร
สินค้าอุปโภคและบริโภค
เครื่องเขียนและวัสดุใช้ในสำนักงาน
สินค้าด้านกราฟฟิกและการพิมพ์
สินค้าด้านก่อสร้างและวิศวกรรม
 

 

 

 

 

Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2019 BJC Logistics. All rights reserved.