BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์

 

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ริเริ่มธุรกิจในประเทศไทยเมื่อกว่า 130 ปีที่แล้ว โดยแรกเริ่มจะให้บริการลูกค้าในเครือบริษัทเท่านั้น แต่จากการที่เศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ทางผู้บริหารเห็นชอบสมควรขยายกิจการให้เปิดบริษัทบีเจซี โลจิสติกส์ ขึ้น โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำการให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยจัดตามความต้องการของลูกค้า แต่ละรายโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของบริษัทลูกค้าที่บริษัทให้บริการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั่งกลุ่มลูกค้าในเครือ และลูกค้าภายนอก ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว, เวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, สารปรุงแต่งอาหาร, สินค้าทางด้านเทคนิค หรืออุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2543 เป็นมืออาชีพด้านการบริการโลจิสติกส์ ตั้งแต่การเดินพิธีการผ่านศุลกากร การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการขนส่ง รวมทั้งรับปรึกษาปัญหาโลจิสติกส์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปแข่งขัน โดยให้ความมุ่งมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและหุ้นส่วนกับลูกค้า โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 (UKAS) อย่างเป็นทางการอีกด้วย

ขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ นั้นเป็นแบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาการจัดการด้านซัพพลายเชน ตัวแทนออกของที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ (บริการออกของทั้งนำเข้าและส่งออกแบบออนไลน์ทางอีเล็คโทรนิค ‘green line’) บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและสินค้าคงคลัง และการขนส่งถึงหน้าประตูลูกค้า ปัจจุบันโดยเฉลี่ย บริษัทฯกระจายสินค้าประมาณ 35,000 หีบต่อวันทั่วทั้งประเทศจากใบสั่งประมาณ 25,000 ใบสั่งในแต่ละวัน

ปัจจุบัน บริษัท มีคลังสินค้า 8 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 60,000 ตร.ม. และมีรายการสินค้ามากกว่า 16,000 รายการ (SKU’s) บริษัทฯได้ลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดการคลังสินค้า (WMS) พร้อมด้วยระบบแรควางสินค้าที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและประโยชน์ต่อลูกค้าดังต่อไปนี้
- สามารถตรวจสอบและติดตามค้นหารายการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- สามารถจัดและควบคุมการจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO / FEFO / LIFO ได้อย่างเที่ยงตรง
- แยกเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บตามอุณหภูมิควบคุมที่ต้องการทั้งห้องอุณหภูมิปกติ ห้องปรับอากาศ และห้องเย็น หรือพื้นที่เฉพาะสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2019 BJC Logistics. All rights reserved.