BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์

 

ขอบเขตการให้บริการ

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
ความแม่นยำของสินค้าคงคลังด้วยระบบควบคุมแบบ FIFO/ FEFO/ LIFO
การบริหารพื้นที่คลังสินค้ามากกว่า 60,000 ตร.ม.
การจัดเก็บสินค้า แยกเก็บตามอุณหภูมิ ทั้งแบบห้องเก็บสินค้าอุณหภูมิธรรมดา แบบควบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องปรับอากาศ หรือคลังเก็บสินค้าที่เป็นห้องเย็น

การขนส่งและกระจายสินค้า
บริการส่งสินค้าแบบ 'door-to-door'
การให้บริการรถบรรทุกภายในประเทศ
การขนส่งแบบ Just-in-time
การจัดการสินค้าคืน

 

 

 

Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.