BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

การเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพของฝ่ายบริหารจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในหัวเรื่อง โครงการทวิภาคี เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 49


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ทีมงานจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ของทางวิทยาลัยเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานสำหรับโครงการทวิภาคี

ในวันดังกล่าว คุณชไมพร ตันติวงศ์ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซัพพลายเชนและพัฒนาธุรกิจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด) ได้ปรึกษาหารือกับคณะอาจารย์และได้ให้โอวาสกับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัท.

 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.