BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ ประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550. โดยเนื้อหาเป็นการสัมภาษณ์คุณชไมพร ตันติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในหัวข้อการบริหารงานด้านโลจิสติกส์

 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.