BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ได้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านงาน สาขาโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ได้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านงาน สาขาโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาโครงการทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ
    1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว (5 คน)
    2. วิทยาลัยพาณิชยการบางนา (4 คน)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 คน โดยเข้ามาฝึกภาคปฏิบัติที่บริษัทฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 50 และจบหลักสูตรเมื่อเดือน ก.พ. 51


นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว


นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบางนา

 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.