BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

บีเจซี โลจิสติกส์ ได้ตกลงเซนต์สัญญาการให้บริการกับ TOYOX

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ ได้ตกลงเซนต์สัญญาการให้บริการกับ TOYOX Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในการผลิตสินค้าท่อยางคุณภาพสูงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม BJL จะให้บริการเต็มรูปแบบด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านซัพพลายเชนและการกระจายสินค้าให้กับ TOYOX ในประเทศไทย โดยบริการนั้นรวมไปถึงกระบวนการด้านเคลียร์สินค้าเข้า-ออก , กระบวนการจัดการคลังสินค้า และ การขนส่งสินค้า
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.