BJC Logistics English  Version
แผนผังเว็บไซต์ เว็บลิงค์
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภายใต้ความผันผวนจากวิกฤตโลก" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภายใต้ความผันผวนจากวิกฤตโลก" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนใช้บริการกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา จากงานสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบกลยุทธ์และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกได้อย่างเหมาะสม

โดย วิทยากรรับเชิญ  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
  - กรรมการธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  - ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
  - 2005-2006 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
  - 2001-2005 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  - 2001-2006 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)


บรรยากาศผู้เข้าร่วมงานสัมนา

 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.