บริการด้านพิธีการศุลกากร


บริการด้านพิธีการศุลกากร


การให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า และ ส่งออก ทางทะเล และ ทางอากาศ ด้วยระบบ EDI และ ระบบ Paperless โดยตัวแทนออกของรับอนุญาตหมายเลข 208 ซึ่งได้รับการรับรองจากทางกรมศุลกากร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบศุลกากรและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไปจนถึงการให้คำปรึกษา ในขั้นตอนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร

บริการจัดหาค่าระวางเพื่อการนำเข้า และ ส่งออกสินค้าทั้ง ทางถนน โดยรถยนต์ ทางเครื่องบิน และ ทางเรือ ผ่านทางพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ สายเรือ เพื่อให้ได้ค่าระวางเรือที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารพร้อมทั้ง เอกสารรับรองแหล่งกำเนิด Form - E, Form – D, Form GST, Form – FTA ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้าโดยไม่เสียภาษี ทำให้สามารถมีต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้เพิ่มโอกาสในการแข่งขันต่อไป

บริการผ่านพิธีการศุลกากรในนามตัวแทนออกของรับอนุญาต หมายเลข 208 ที่ได้ใบรับรองจากทางกรมศุลกากร มีผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรประจำบริษัท 4 ท่าน ที่พร้อมให้คำปรึกษางานทางด้านพิกัดภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากร ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า โดยมีพัฒนาการตั้งแต่ ผ่านพิธีการศุลกากรระบบ Manual ผ่านมาในยุคของ EDI และ ปัจจุบันคือ Paperless รวมถึงกำลังพัฒนาเพื่ออนาคต คือ Single Window ในอนาคตที่สินค้าต้องกำกัดที่เข้าประเทศไทยต้องรับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. สรรพสามิต กระทรวงวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร ประศุสัตว์ เป็นต้น สามารถเข้าสู่หน้าต่างเดียวกันเพื่ออนุมัติในหน้าต่างเดียวกัน โดยไม่ต้องเดินทางไปกระทรวงต่าง ๆ เช่นปัจจุบัน ทำให้ลดระยะเวลาและเอกสารในการดำเนินการ เมื่อเจ้าหน้าที่ EDI ทำใบขนสินค้าเข้าและทำการคำนวณภาษีนำเข้าเรียบร้อย จะส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ลูกค้าร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนส่ง Paperless ดังนั้น ลูกค้าสามารถเก็บเอกสารดังกล่าวอยู่ในรูป Soft file ทำให้ลูกค้าประหยัดมากขึ้นกว่าการเก็บเอกสาร จะทำให้ต้องเก็บเอกสารตอนสิ้นปี และหาคลังสินค้าเก็บอีกทำให้เสียเวลาและเงินอีกด้วย

จากธุรกิจในเครือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีทั้งการนำเข้า และ ส่งออกของสินค้าภายใต้ธุรกิจในเครือ ทางบริษัทฯ ทำให้มีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าที่หลากหลาย ทำให้ มีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าใหม่ๆ รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และ เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์ต่างๆ นี้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าในเรื่องต่างๆ เช่น
-การวางแผนการนำเข้า และส่งออกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
-การวางแผนภาษี การแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และเงื่อนไขการซื้อขาย
-การลดเอกสาร การจัดระเบียบข้อมูล และเอกสาร ให้กับลูกค้า เป็นต้น

การบริหารจัดการภายในได้มีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อจัดติดตามสถานะ การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร สำหรับแต่ละชิปเม้นท์ (Shipment) ของลูกค้าแต่ละรายที่ให้บริการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเพื่อการนำเข้า หรือ ส่งออกสินค้าจากลูกค้า จนกระทั่งผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า สินค้าเสร็จสิ้น และส่งต่อไปยังปลายทาง หรือ ส่งออกจนตู้สินค้าขึ้นบนลำเรือ ตามเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงแจ้งสถานะ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานแจ้งกลับลูกค้าได้ เช่น สรุปจำนวนชิปเม้นท์ จำนวนตู้สินค้าที่ให้บริการ และ ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

บริการทางอากาศ
• บริการเฟรท
• บริการรับส่งสินค้าตั้งแต่หน้าโรงงานถึงลูกค้า (Door to Door)
• บริการรับ-ส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยผ่าน Freighter
• บริการงานโปรเจคต่างๆเช่น ATA Carnet
• บริการงาน Transshipment

บริการทางทะเล
• International Freight Forwarder
• บริการแบบแบ่งตู้ (LCL)
• บริการแบบเต็มตู้ (FCL)
• บริการตั้งแต่หน้าโรงงานถึงลูกค้า (Door to Door)
• บริการงานที่เป็นโปรเจ็คท์ต่างๆ
• จัดหาพื้นที่สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ (Bulk Cargo)
• รับนำเข้า-ส่งออก วัตถุอันตราย
• มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ท่าเรือคลองเตย และแหลมฉบัง

บริการรถข้ามผ่านแดน
• บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้
• บริการเดินพิธีการศุลากรเขตชายแดน

บริการอื่นๆ
• รับทำแพ็คกิ้งสินค้าก่อนส่ง
• บริการกล่อง ตีพาเล็ต
• บริการทำฟูมิเกตก่อนส่งสินค้าออก
• รับติดตั้ง เคลื่อนย้ายสินค้า